4 may 2012

Os alimentos

Nesta unidade estamos a traballar os alimentos. Primeiro traballaremos os alimentos procedentes do campo, e para que os nenos e as nenas aprendan a valorar o traballo dos agricultores cultivaremos a nosa horta. Primeiro sementamos nas macetas. Aquí estamos sementando,semellamos agricultores.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...